کل ویدئوها تاکنون: ۱۹۷۱۱۴۶ ویدئو

لحظه سقوط هواپیمای خطوط هوایی اوکراین در شهریار تهران

یک ویدیو دیگر با عنوان لحظه سقوط هواپیمای خطوط هوایی اوکراین در شهریار تهران از خبرگزاری علم و فناوری لحظه سقوط هواپیمای خطوط هوایی اوکراین در شهریار تهران