کل ویدئوها تاکنون: ۲۳۶۴۳۱۳ ویدئو

????????تجربه های علمی

تعدادی قند را درون لیوان بریزید سپس آب گرم به آنها اضافه کنید تا کمی حل شوند 10 دقیقه صبرکنید و پتاسیم پرمنگنات را همراه با کمی رنگ به لیوان اضافه کنید در لیوانی دیگر این آزمایش را بدون قند امتحان کنید و تفاوت این دو آزمایش علمی را ببینید. ????????تجربه های علمی