کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۸۲۵۱۵ ویدئو

فعال سازی رمز پویا بانک سپه رمز یکبار مصرف

با توجه به اینکه استفاده از رمز دوم پویا (یکبار مصرف) موجب ارتقای امنیت پرداخت و کاهش مخاطرات ناشی از برداشت های غیر مجاز و سوءاستفاده از کارت های بانکی در تراکنش های اینترنتی می گردد، در اسرع وقت از طریق بانک صادر کننده کارت خود، نسبت به پویاسازی رمز دوم پویا ( یکبار مصرف ) اقدا