کل ویدئوها تاکنون: ۲۸۹۶۶۲۴ ویدئو

گارفیلد در دنیای واقعی

در این فیلم یکی از چالاکترین جانوران چاق می شود.