کل ویدئوها تاکنون: ۳۸۰۵۴۸۰ ویدئو

3 دقیقه طوفانی جهان آرا با حضور صادق خرازی

خرازی: برجام باعث شد از ذیل فصل هفت خارج شویم || مجری: حیرت آور است که میگویید برجام را خوانده و این حرف را میزنید، قبل برجام ذیل ماده 41 فصل 7 بودیم، بعد برجام هم طبق قطعنامه 2231 همچنان همان وضع ادامه دارد || خرازی: رهبری از برجام حمایت کردند || مجری: از زحمات تیممذاکره کننده ح