کل ویدئوها تاکنون: ۳۶۱۳۳۲۸ ویدئو

طولانی ترین بازار مسقف ایران- اماکن تاریخی و گردشگری ایران

بازار زنجان در دوران آغا محمد خان قاجار آغاز و در سال 1213 در زمان فتحعلی شاه قاجار خاتمه یافته و مساجد و سراها و گرمابه ها در سال 1324 به آن اضافه شده است. مجموعه بازار قدیمی به صورت یک خط مستقیم به عنوان بازار بالا و پایین به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم شده است. گستردگی جغرافیایی

تازه ترین ویدئوها