کل ویدئوها تاکنون: ۱۹۷۰۸۸۱ ویدئو

روزهای خوش همزاد ترامپ در لندن

قمار جانسون برای برگزاری انتخابات نتیجه داد و جرمی کوربین شکست بزرگی خورد، بوریس جانسون برگزیت را اجرا خواهد کرد،با توجه به این شکست فشار بر جرمی کوربین بسیار زیاد خواهد شد. روزهای خوش همزاد ترامپ در لندن

تازه ترین ویدئوها