کل ویدئوها تاکنون: ۱۹۷۱۴۰۱ ویدئو

بهترین سخنرانی رافعی پور

بهترین سخنرانی رافعی پوردر مورد نفوذ مسیحت گوش دادم نسل کشی بوسنی ورواندا افریقا ونسل کشی ایران وجنگ عراق ولیبی ووریه وشورش مصروجنگ یمن و.. نشانه نفوذ مسیحیت است بهترین سخنرانی رافعی پور