کل ویدئوها تاکنون: ۲۰۱۹۰۳۴ ویدئو

روایت غربت مدافعان حرم اهل جمهوری آذربایجان حسینیون

روایت مجاهدت های شیعیان جمهوری آذربایجان بعنوان مدافع حرم که در برنامه عصر به آن پرداخته شد.آیا می دانید شیعیان جمهوری آذربایجان در قالب مقاوت حسینیون، جزو مدافعان حرم در سوریه بودند و هستند؟ روایت غربت مدافعان حرم اهل جمهوری آذربایجان حسینیون

تازه ترین ویدئوها