کل ویدئوها تاکنون: ۲۰۱۹۰۳۴ ویدئو

فرار عامل اصلی آشوب ها...!

طبق آمار رسمی دولت بیش از دو هزار و سیصد میلیارد تومان در آتش اغتشاشات دود شد. / چه کسانی پاسخگوی خسارات هنگفت میلیاردی که در این سال ها و هفته ها بوجود آمده هستند؟ /این سوال و صد ها سوال دیگر، که امیدواریم با باز شدن پرونده افراد خاطی و رسیدگی به لایه های پیدا و پنهان آن پاسخ دا

تازه ترین ویدئوها