کل ویدئوها تاکنون: ۲۰۱۲۶۰۲ ویدئو

سوتی های فجیح Chanyeol وسط اجرای Ko Ko Bop

وااااااااااااااااااااااااااااااااایی خدا یکی اینو از برق بکشه توروخدا!!! اون وسط فقط قیافه سهون! لتی و نظر فراموش نشه! سوتی های فجیح Chanyeol وسط اجرای Ko Ko Bop