کل ویدئوها تاکنون: ۲۰۱۲۵۰۷ ویدئو

جو بایدن با این ویدئو به جنگ ترامپ رفت- همه دنیا به تو میخندند

جو بایدن با این ویدئو به جنگ ترامپ رفت- همه دنیا به تو میخندند