کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۴۴۳۸۱ ویدئو

ساخت اولین خودروبرقی درافغانستان

نبی محمدی ساخت اولین خودروبرقی درافغانستان

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت