کل ویدئوها تاکنون: ۲۰۱۸۹۲۸ ویدئو

افشاگری یک فعال اپوزسیون از اقدام آمریکا علیه ایران

"هوشنگ امیراحمدی" فعال اپوزسیون مقیم آمریکا، که سابقه همکاری با شورای ملی ایرانیانِ آمریکا موسوم به نایاک را در کارنامه دارد، اقدام به افشاگری علیه این نهاد کرد.

تازه ترین ویدئوها