کل ویدئوها تاکنون: ۳۶۲۳۵۰۹ ویدئو

پیشرفته ترین دستگاه لیزر دنیا در چشم پزشکی نوآوران

قبل از اقدام به عمل لازک به این توصیه ها عمل کنید:دستگاهی که قرار است با آن عمل لازک را انجام دهید حتمآ راجع به آن تحقیق کنید.چون مهمترین بخش عمل لازک دستگاه هست که بایستی به روز باشد،ما با به روزترین دستگاه دنیا آلگرتو آلکان آمریکا که پیشرفته ترین دستگاه عمل لازک در حال حاضر است