کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۹۳۴۹۶ ویدئو

خلاصه بازی استاندارد لیژ 2 - 2 آرسنال

خلاصه بازی استاندارد لیژ - آرسنال در دور برگشت مرحله گروهی یورو لیگ - تاریخ برگزاری 21 آذر 1398 - 12 دسامبر 2019 - 15 ربیع الثانی 1441 خلاصه بازی استاندارد لیژ 2 - 2 آرسنال