کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۴۴۶۳۸ ویدئو

خلاصه بازی آاس رم 2 - 2 ولفسبرگر

خلاصه بازی آاس رم - ولفسبرگر از مرحله برگشت گروهی یورو لیگ -تاریخ برگزاری 21 آذر 1398 - 12 دسامبر 2019 - 15 ربیع الثانی 1441 خلاصه بازی آاس رم 2 - 2 ولفسبرگر