کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۹۳۴۹۶ ویدئو

انیمیشن ایکی یوسان قسمت 12 دوبله فارسی

ایکی یوسان یک پسر باهوش است که هر وقت مشکلی پیش می آید به فکر فرو رفته تمرکز می کند و یک راه حل عالی برای آن مشکل پیدا می کندای کیو در اصل پسر یک امپراتور بود که در دوره حکومت شوگون ها که حکومت را از دست امپراتورها خارج کردند ، مادرش مجبور شد به همسری یک شوگون درآید و برای همین ا