کل ویدئوها تاکنون: ۳۶۲۳۸۷۶ ویدئو

دکتر افروز امیر اسدی - تغییر را از خودت شروع کن

در این ویدئوی کوتاه خانم دکتر افروز امیر اسدی درباره مقوله تغییرات و لزوم شروع آن از خود سخنرانی می کنند. برای دریافت اطلاعات تماس و شرایط نوبت دهی ایشان به سایت جامعه سلامت مراجعه فرمایید. دکتر افروز امیر اسدی - تغییر را از خودت شروع کن