کل ویدئوها تاکنون: ۳۸۰۵۴۷۷ ویدئو

سریال به رنگ خاک - قسمت 18

سریالبه رنگ خاکبه کارگردانی مشترک حسن لفافیان و محسن یوسفی ساخته شده است. بخش هایی که در جزیره هرمز، لارک، قشم و ابوموسی ضبط می شوند کارگردانی آن برعهده حسن لفافیان است و بخش هایی که در جزیره هنگام فیلمبرداری می شود بر عهده محسن یوسفی است. سریال به رنگ خاک - قسمت 18