کل ویدئوها تاکنون: ۳۸۰۵۴۸۰ ویدئو

توصیه رهبر انقلاب به مسئولان: با مردم با تقلب و خدعه و فریب و دورویی برخوردنکنید

توصیه رهبر انقلاب به مسئولان: با مردم با تقلب و خدعه و فریب و دورویی برخورد نکنیداگر ما در مسائل گوناگون سیاسی مان و... همین یک مورد را رعایت کنیم، دنیا آباد خواهد شد.@Bisimchimedia توصیه رهبر انقلاب به مسئولان: با مردم با تقلب و خدعه و فریب و دورویی برخوردنکنید