کل ویدئوها تاکنون: ۲۰۲۰۷۰۲ ویدئو

ادامه بازرسی و مقابله با گران فروشی

شبکه دو- 20 آذر 98- 20:30 | ادامه روند بازرسی و مقابله با گران فروشی بعد از سهمیه بندی بنزین خبری بود که وزیر صنعت به آن اشاره کرد.