کل ویدئوها تاکنون: ۳۶۲۳۴۶۳ ویدئو

9 ایده رنگارنگ برای ساخت وسایل باربی در یک ویدیو

در این ویدیو میتوانید ترفند های رنگارنگ برای ساخت وسایل باربی را در چند دقیقه ببینید. این ویدیو را از دست ندهید و از این ترفند ها برای عروسک های خود در خانه استفاد کنید. 9 ایده رنگارنگ برای ساخت وسایل باربی در یک ویدیو