کل ویدئوها تاکنون: ۳۶۲۳۴۶۳ ویدئو

جوش صورت و راهکار

پدید آمدن جوش علتهای مختلفی دارد که در این کلیپ مواردی گفته میشود که با رعایت اونها می توانید از بوجود آمدن جوش جلوگیری کنید. و یک راهکار ساده برای برطرف کردن جوش در این کلیپ گفته شده است. جوش صورت و راهکار