کل ویدئوها تاکنون: ۱۹۸۳۶۹۸ ویدئو

تعیین چهار طرح دیگر برای استفاده از خط اعتباری روسیه

شبکه خبر- 20 آذر 98- 13:00| رضا اردکانیان وزیر نیرو در حاشیه جلسه هیئت دولتاز تعیین چهار طرح دیگر برای استفاده از خط اعتباری روسیه خبر داد. تعیین چهار طرح دیگر برای استفاده از خط اعتباری روسیه