کل ویدئوها تاکنون: ۲۰۲۰۶۸۴ ویدئو

صحبتهای همتی درباره بازار آشفته ارز

توضیحات رئیس کل بانک مرکزی درباره بازار ارز