کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۹۳۴۴۷ ویدئو

مصاحبه چاپیمو آنلاین با آقای قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران

مصاحبه چاپیمو آنلاین با آقای قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی و ماشین آلات وابسته آذر ماه98 مصاحبه چاپیمو آنلاین با آقای قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران