کل ویدئوها تاکنون: ۱۹۸۳۴۲۷ ویدئو

نحوه عملکرد طب سوزنی در تسکین دردهای فیزیکی و ذهنی/روانی

بهبودی بیماری های فیزیکی و احساسی از طریق طب سوزنی امکان پذیر است. ❗️برای اطلاع بیشتر از این علم تا پایان ویدئو با ما همراه باشید نحوه عملکرد طب سوزنی در تسکین دردهای فیزیکی و ذهنی/روانی