کل ویدئوها تاکنون: ۱۹۷۷۹۳۷ ویدئو

چرا جواد زرینچه پیگیر مشکلات پشت پرده این تیم نشد؟

چرا جواد زرینچه در زمان حضور در هیئت مدیره استقلال پیگیر مشکلات پشت پرده این تیم نشد؟

سرپرست مستعفی استقلال پاسخ می دهد.