کل ویدئوها تاکنون: ۲۰۰۷۹۰۳ ویدئو

تریلر فیلم Silver Lingings Playbook

تحلیل روانکاوانه این فیلم را در بخش تحلیل فیلم سایت مرکز رواندرمانی ساتیا بخوانید تریلر فیلم Silver Lingings Playbook