کل ویدئوها تاکنون: ۲۴۰۵۸۰۰ ویدئو

رهبرانقلاب: از بنده بشنوید سایه جنگ را حضور مردم از سر کشور برداشته!

رهبرانقلاب: از بنده بشنوید سایه جنگ را حضور مردم از سر کشور برداشته!در گذشته شنیدیم بعضی ها گفته اند ما که مسئولیت پذیرفتیم، توانستیم سایه جنگ را از سر کشور برداریم @Bisimchimedia رهبرانقلاب: از بنده بشنوید سایه جنگ را حضور مردم از سر کشور برداشته!