کل ویدئوها تاکنون: ۲۰۰۷۹۰۳ ویدئو

شبکه ملی اطلاعات به معنای تعطیل کردن اینترنت جهانی نیست

سید سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی امروز سه شنبه در نشست خبری، گفت: شبکه ملی اطلاعات ایران، به هیچ وجه به معنای اینترنت ملی نیست و اولویت اول آن مدیریت داده های ملی کشور است. شبکه ملی اطلاعات به معنای تعطیل کردن اینترنت جهانی نیست