کل ویدئوها تاکنون: ۲۰۱۲۶۶۷ ویدئو

روایت جواد زرینچه از اشک های پس از بازی مقابل تیم پیکان

افشاگری سرپرست مستعفی استقلال
250 میلیون از پول رضایتنامه بازیکن را خودشان برمی داشتند!
آرامش استقلال را برهم زدند.
عده ای پول می گیرند تا آرامش تیم را بهم بزنند.
املاک باشگاه استقلال در این سال ها کجا رفته است؟