کل ویدئوها تاکنون: ۲۰۱۲۶۶۷ ویدئو

وضعیت آبادان بعد از یک روز بارانی!

وضعیت آبادان بعد از یک روز بارانی!مسئولین خیابان ها ی آبادان رو دیدند؟#ارسالی_مخاطبین@Bisimchimedia وضعیت آبادان بعد از یک روز بارانی!