کل ویدئوها تاکنون: ۲۰۰۸۰۴۷ ویدئو

اقدام عجیب همراهان ماشین عروس در چهارراه!

اقدام عجیب سرنشینان دو خودرویی که در حال مشایعت خودروی عروس و داماد به محل برگزاری عروسی بودند به سوژه رسانه ها تبدیل شد. اقدام سرنشینان این دو خودرو که در یک چهارراه شلوغ مانند یک خودروی پلیس یا مأموران کنترل ترافیک عمل کرده بودند مورد انتقاد کاربران قرار گرفتند. اقدام عجیب همر