کل ویدئوها تاکنون: ۲۰۱۵۴۲۹ ویدئو

گروگان گیری یک زن با ساطور در اداره پلیس آمریکا

یک زن 22 ساله با ساطور در اداره پلیس شهر سالیناس در ایالت کالیفرنیای آمریکا اقدام به گروگان گیری کرد. گروگان گیری یک زن با ساطور در اداره پلیس آمریکا