کل ویدئوها تاکنون: ۳۶۲۲۹۴۲ ویدئو

کلاهی که بهنام برابری زن و مرد بر سر زنان رفت!

کلاهی که به نام برابری زن و مرد بر سر زنان رفت!کارشناس یکی از شبکه های ماهواره ای که رویکرد ضداسلامی دارد، از تجربه کاری خود در امریکا و نادیده گرفتن تفاوت های زن و مرد در جامعه غربی ابراز ناراحتی و به تبعات منفی نگاه برابر به زن و مرد اعتراف کرد.@Bisimchimedia کلاهی که بهنام بر