کل ویدئوها تاکنون: ۱۹۷۷۶۷۵ ویدئو

رم - Roma 1972

سینمایی - رم - Roma 1972 - فدریکو فلینی خاطرات جوانیش از رم را به تصویر کشده است شهری فاسد بی رحم و بدخوی. این یکی از شاهکار های دوران پایانی فیلمسازی فلینی است و جزو شخصی ترین آثار این نابغه ایتالیایی به حساب می آید...