کل ویدئوها تاکنون: ۲۰۱۷۶۲۹ ویدئو

همین کوچولوها پسفردا میرن مسئولین آینده میشن !!

اینجا نه مهدکودک، نه دبستان، نه متوسطه ی اول و نه متوسطه ی دوم است؛ شاید باورتون نشه، اینجا مراسم روز دانشجو مربوط به دانشگاه شهر قدس است! همین کوچولوها پس فردا میرن مسئولین آینده میشن که خودشون هم مسئولیت کار بدشون را قبول نمی کنند☺️ همین کوچولوها پسفردا میرن مسئولین آینده میشن