کل ویدئوها تاکنون: ۲۰۱۷۶۲۹ ویدئو

انیمیشن گروه شین سن قسمت 13 دوبله فارسی

ماجرای گروهی جنگجو است که بعد از مدت ها به شدت نوادگان مبارزان گروه قدیمی شین سن احیا می شود و مبارزه با گروه های ستمگر خیابانی می پردازند و آنها را شکست می دهند انیمیشن گروه شین سن قسمت 13 دوبله فارسی