کل ویدئوها تاکنون: ۲۰۱۷۶۶۵ ویدئو

انیمیشن گروه شین سن قسمت 14 دوبله فارسی

ماجرای گروهی جنگجو است که بعد از مدت ها به شدت نوادگان مبارزان گروه قدیمی شین سن احیا می شود و مبارزه با گروه های ستمگر خیابانی می پردازند و آنها را شکس انیمیشن گروه شین سن قسمت 14 دوبله فارسی