کل ویدئوها تاکنون: ۲۰۱۷۶۷۹ ویدئو

فیلم کامل سفر آیتالله خامنهای به کره شمالی در سال 1368

فیلم سفر آیت الله خامنه ای به کره شمالی در اردیبهشت 1368 و سخنرانی در مجمع عالی خلق کره شمالی این فیلم همون فیلمیه که آیت الله هاشمی رفسنجانی در جلسه تاریخی تعیین رهبری آینده نظام بهش اشاره کردن و گفتن که امام وقتی این فیلم رو میدیدن گفتن واقعا آیت الله خامنه ای برازنده رهبری جمه

تازه ترین ویدئوها