کل ویدئوها تاکنون: ۲۰۱۷۶۶۵ ویدئو

کاهش خودروهای ناقص در کف پارکینگ ها

شبکه یک- 19 آذر 98- 21:00 | وزیر صنعت با اشاره به رصد مستمر آمار 44 گروه کالایی در کشور گفت: در حوزه خودرو با ککمک قطعه سازان داخلی، بیش از 200 هزار خودروی موجود در کف پارکینگ ها به کمتر از 30 هزار دستگاه رسیده است. کاهش خودروهای ناقص در کف پارکینگ ها