کل ویدئوها تاکنون: ۳۶۱۳۱۹۵ ویدئو

نوزاد ناشنوا برای اولین بار صدای مادر را می شنود

این نوزاد ناشنوا به دنیا اومده. مادرش براش سمعک می گیره و برای اولین بارصدای مادرش و میشنوه. درچهره معصومانه این کودک دقیق بشید. دنیایی حرف پشت ریزخنده ها و بغضش نهفته است نوزاد ناشنوا برای اولین بار صدای مادر را می شنود