کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۹۳۴۴۱ ویدئو

آسپیراسیون تشخیصی زانو توسط دکتر رضا سلمان روغنی

آسپیراسیون تشخیصی زانو که در اتاق عمل و طی مراحل کاملا استریل توسط دکتر رضا سلمان روغنی زیر دید مستقیم دستگاه سونوگرافی انجام شده است، لازم به ذکر است که همه تورم های مفصلی ناشی از تجمع مایع مفصلی قابل آسپیراسیون (کشیدن آب اضافی زانو) نیستند و این تشخیص تنها توسط خود پزشک امکان پ