کل ویدئوها تاکنون: ۳۸۰۵۴۸۰ ویدئو

پاسخ ضرغامی به ادعای رئیسجمهور درباره گم شدن 947 میلیون دلار

پاسخ ضرغامی به ادعای رئیس جمهور درباره گم شدن 947 میلیون دلار پاسخ ضرغامی به ادعای رئیسجمهور درباره گم شدن 947 میلیون دلار