کل ویدئوها تاکنون: ۱۹۷۷۹۳۷ ویدئو

جایزه بهترین ضایع کننده ها هم باید برسه به اکسو خخخخ:

تاحالا کسیو ضایع کردی؟ میخوای صورت کدومشون (از اکسو) رو داشته باشی؟ کدومشون (از اکسو) خوشتیپن؟ جایزه بهترین ضایع کننده ها هم باید برسه به اکسو خخخخ: