کل ویدئوها تاکنون: ۲۰۱۹۰۳۴ ویدئو

افتتاح هشت طرح در منطقه آزاد ارس

شبکه یک - 18 آذر 98- 14:00|8 طرح سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس افتتاح شد. از این طرحها 5 طرح در بخش صنایع، 2 طرح در بخش کشاورزی و یک طرح در بخش گردشگری اجرا شده است. افتتاح هشت طرح در منطقه آزاد ارس

تازه ترین ویدئوها