کل ویدئوها تاکنون: ۲۰۱۵۴۱۹ ویدئو

وضعیت مواد اولیه و صادرات فسازان

محمود ذاکر، مدیرعامل شرکت غلتک سازان سپاهان در گفت وگو با صدای بورس: -وابستگی ما به مواد خارجی کمتر شده و سعی کردیم تا حد امکان مواد را بومی سازی کنیم و موفق شدیم بعضی از مواد مصرفی را برای اولین بار با شرکت های تولیدکننده به سرانجام برسانیم. -در صادرات مشکلاتی وجود دارد اما اینط