کل ویدئوها تاکنون: ۱۹۷۷۶۸۹ ویدئو

چالش غذا خورے رنگین کمونے☕دنبالـ=دنبالـ❤

️کپـے=فقط بهـہ شرط فــالو^-^دنبـال=دنبـال ،مطمئــین باش️اگر کانـال بدے بود انفآلو کن!بهمـون ملحـق شو~بهتــرین نیستـیم ولے بآ حمـایت شمـا میشیم❃️کانال ما پر چیز باحال و کیوت هستشبه نفع ته که دنبال کنےچون هم دنبال میشےو هم ویدیوهاے عالیو از دست نمیدے ❃ اگه بهترینے بهترینا رو انتخاب